فارسی پایه چهارم

فارسی “آفریدگار زیبایی”

دانش آموزان نازنینم ویدیو درس اول آفریدگار زیبایی را با دقت تماشا کنید       یادآوری سال سوم مربوط به درس اول فارسی”آفریدگار زیبایی”     یادآوری علائم نگارشی «ویرگول» مربوط به درس اول فارسی”آفریدگار زیبایی”    

بیشتر بخوانید »