ریاضی پایه چهارم

یادآوری ضرب سال سوم دبستان

یادآوری ضرب سال سوم این ویدئو مروری بر ضرب سال سوم دارد: ضرب اعداد یک رقمی در یک رقمی، ضرب اعداد صفردار و ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی به روش فرایندی. فرایند یادآوری  به سه صورت دست ورزی، شکل و عملیات ذهنی  است. ویدئو مرور ضرب سال سوم …

بیشتر بخوانید »

یادآوری تقسیم سال سوم دبستان

یادآوری تقسیم سال سوم این ویدئو مروری بر تقسیم سال سوم دارد: تقسیم با باقیمانده و بدون باقیمانده. فرایند یادآوری  به سه صورت دست ورزی، شکل و عملیات ذهنی  است. ویدئو مرور تقسیم سوم را در زیر ببینید.  

بیشتر بخوانید »