پایه ششم

کار و فناوری

کار و فناوری ششم

آشنایی با صفحه کلید و طرز صحیح قرار دادن انگشتان دست برای تایپ سریع نحوه صحیح تایپ و تقسیم بندی انگشتان برای سرعت در تایپ  

بیشتر بخوانید »