ریاضی پایه اول

آشنايي با اعداد 20 و بعد

     معرفي عدد هاي مضرب 10      شمارش اعداد بين 1 تا 20 با چينه     معرفي اعداد 30 تا 39      معرفي اعداد 40 تا 49     معرفي اعداد 50 تا 59     معرفي اعداد 60 تا 69      معرفي اعداد 70 …

بیشتر بخوانید »

ریاضی صفحات کتاب (2)

رياضي اول

صفحه 95     صفحه 96     صفحه 97     صفحه 100      صفحه 101     صفحه 104      صفحه 105     صفحه 107      صفحه 109      صفحه 111      صفحه 112      صفحه 114      صفحه 115 …

بیشتر بخوانید »

آشنایی با اعداد

آشنایی با عدد 1       آشنایی با عدد 2             آشنایی با عدد 3       آشنایی با عدد 4             آشنایی با عدد 5         معرفی عدد صفر     معرفی عدد 6 …

بیشتر بخوانید »