پایه اول

آشنايي با اعداد 20 و بعد

     معرفي عدد هاي مضرب 10      شمارش اعداد بين 1 تا 20 با چينه     معرفي اعداد 30 تا 39      معرفي اعداد 40 تا 49     معرفي اعداد 50 تا 59     معرفي اعداد 60 تا 69      معرفي اعداد 70 …

بیشتر بخوانید »

معرفي نشانه هاي (ه – چ – ژ – خوا استثنا – علامت تشديد – صاد – ذال – عين – ث)

پسرای نازم معرفی نشانه “ه” را در کلمات مختلف در ویدیوهای زیر نگاه کنید         پسرای نازم معرفی نشانه “چ” را در کلمات مختلف در ویدیوهای زیر نگاه کنید       پسرای نازم معرفی نشانه “‍ز” را در کلمات مختلف در ویدیوهای زیر نگاه کنید   …

بیشتر بخوانید »

معرفي نشانه هاي (گ – ف – خ – ق – ل )

پسرای نازنينم معرفی نشانه “گ” را در کلمات مختلف در ویدیوهای زیر نگاه کنید               پسرای نازنينم معرفی نشانه “ف” را در کلمات مختلف در ویدیوهای زیر نگاه کنید           پسرای نازنينم معرفی نشانه “خ” را در کلمات مختلف در …

بیشتر بخوانید »