انجمن اولیاء و مربیان

سواد رسانه ای کمک می کند تا مخاطبان:

    🧩 استفاده‌کنندگانی متفکر در برخورد با رسانه‌ها باشند. 🧩مدیریت اطلاعات داشته باشند و تسلیم ابزارهای چندرسانه‌ای قدرتمند فرهنگ رسانه‌ای جهانی نشوند. 🧩  تفکر انتقادی نسبت به محیط رسانه‌ای داشته باشند و خود را تسلیم هر پیامی نکنند. 🧩  توانایی و مهارت مخاطبان را افزایش می‌دهد تا بتوانند ارتباطی …

بیشتر بخوانید »

پست آموزشی

سه ضلع – سواد_رسانه‌ای سواد رسانه‌ای یک موضوع چندضلعی است که قدرت درک مخاطبان از نحوهٔ کارکرد رسانه‌ها و شیوه‌های معنی‌سازی در آنها را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌کوشد این واکاوای را برای مخاطبان به یک عادت و وظیفه تبدیل کند. سواد رسانه‌ای را می‌توان بستر منطقی دسترسی، تجزیه …

بیشتر بخوانید »