پرسنل مدرسه

مدیریت آموزشگاه

روئینا مرضیه

 

 • کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
 • کارشناس ارشد نرم افزار کامپیوتر
 • معاون دبستان به مدت یک سال
 • مدیر دبستان غیردولتی پویان به مدت دو سال
 • تدریس خصوصی
اینستاگرام آپارات

معاون و امور دفتری آموزشگاه

اکبریان زینب

 

 • دانشجوی کارشناسی مدیریت
 • معاون و امور دفتری
اینستاگرام آپارات

آموزگار پایه اول

شادمانی حکیمه

 

 • کارشناس کشاورزی
 • تدریس خصوصی ابتدایی
 • مدرک جهاد دانشگاهی آموزش ابتدایی
اینستاگرام آپارات

آموزگار پایه دوم

طالب زاده معصومه

 

 • لیسانس زبان و ادبیات فارسی
 • سابقه 10 سال تدریس خصوصی کل پایه های ابتدایی
 • سابقه یکسال مدیر دبستان غیر دولتی کیمیا
اینستاگرام آپارات

آموزگار پایه سوم

جعفری ناهید

 

 • لیسانس روانشناسی عمومی
 • فوق لیسانس روانشناسی تربیتی
 • سابقه ی یک سال مدیریت کودکستان پویان
 • سابقه یک سال تدریس شرکت در کارگاه های مدیریت استرس کودک
 • سه سال سابقه کار در مرکز سلامت و روان اعتماد شهر خور
اینستاگرام آپارات

آموزگار پایه چهارم

مبشری حواء

 

 • لیسانس ادیان و عرفان
 • فوق لیسانس ادیان و عرفان
 • یک سال سابقه ی تدریس
اینستاگرام آپارات

آموزگار پایه پنجم

حمیدی مصطفی

 

 • کارشناس ارشد ریاضی
 • دو سال سابقه تدریس سرباز معلم
 • دو سال سابقه تدریس پایه پنجم تدریس
 • خصوصی ریاضی و تست هوش
اینستاگرام آپارات

آموزگار پایه ششم

حاجی پور مریم

 

 • لیسانس رشته فیزیک اتمی
 • 2 سال سابقه تدریس در مدرسه
 • 4 سال سابقه تدریس خصوصی
اینستاگرام آپارات

مربی ورزش

عباسی علی

 

 • کارشناس تربیت بدنی
 • مربی ورزش دبستان پویان
اینستاگرام آپارات

مربی بهداشت

پرورش فاطمه

 

 • کارشناس زبان امور خارجه
 • تدریس زبان انگلیسی
 • مربی پیش دبستان به مدت 10 سال
 • مربی بهداشت دبستان پویان به مدت 2 سال
اینستاگرام آپارات