پایه ششم

فوران آتش فشان- دی کرومات آمونیوم

کوه آتشفشان

این یک مدل از فوران کوه آتشفشان است. آتش فشان زمانی اتفاق می افتد که مواد آتشفشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا کنند. مواد خارج شده به سه دسته جامد، مایع و گاز تقسیم می شوند. آتشفشانهایی که در سالهای اخیر فقط گاز از دهانه ی آنها …

بیشتر بخوانید »