پایه اول

آشنایی با اعداد

آشنایی با عدد 1       آشنایی با عدد 2             آشنایی با عدد 3       آشنایی با عدد 4             آشنایی با عدد 5         معرفی عدد صفر     معرفی عدد 6 …

بیشتر بخوانید »

قرآن پايه اول

دانش آموزان عزيزم سوره توحيد را باهم بخوانيم.                   پیام قرآنی       درس سوم”خانه ی ما”     آیه قرآنی “کمک و محبت به پدر و مادر”      

بیشتر بخوانید »