خبر های مدرسه پویان

مدرسه آنلاین پویان راه اندازی شد

مدرسه آنلاین پویان

مسئولین مدرسه پویان ، همواره در پی ایجاد شرایطی جدید برای آموزش های نوین مجازی تلاش می کنند که در راستای پیشرفت سریع و چشم گیر آموزش ها در فضای آنلاین، راه اندازی کرده است . کلاس های آنلاین یکی از مهم ترین ارکان آموزش در مدرسه مجازی است. کلاس …

بیشتر بخوانید »